nedeľa 28. apríla 2013

Výstava k environmentálnemu výučbovému programu "Čo sa v lese ukrýva?"

V týždni 22. - 26. 4. sa deti z Mravčekovej triedy zúčastňovali výučbového programu, ktorý bol zameraný na prioritnú tému Odpady. V rámci programu absolvovali viacero aktivít, kde rozširovali svoje vedomosti o prírode, zručnosti triedenia predmetov, ktoré do prírody patria, a ktoré v nej neradi vidíme. 
Edukačné aktivity o prírodnom prostredí boli vyučované zážitkovou formou, prostredníctvom metódy dramatizácie, výtvarných i iných praktických aktivít. 

Hra na potravinový reťazec, kde sa deti na chvíľku stanú predátormi i korisťami...
Vypracúvanie pracovných listov.
Na začiatku programu bola takáto myšlienka: 
Deti poznajú z kníh, rozprávok a filmov krásnu prírodu. Je však naozaj taká? Je naozaj bezpečným domovom pre zvieratká a cenné rastlinky? 
Deti už poznajú blízky lesík na konci sídliska pod vrchom Urpín, kam chodievajú na vychádzky. Naposledy sme cestou našli veľa odpadkov po výletníkoch. Vrece, do ktorého deti vyzbierali fľaše, plechovky, sáčky, obaly od sladkostí a rôzne iné predmety, ktoré do prírody nepatria, bolo ťažké aj pre pani učiteľky... Pozreli sme sa sem preto znova na jar a tentokrát sme deti nenechali len anonymne zbierať smeti po neporiadnikoch, ale formou výstavy upozorňujeme aj verejnosť na to, že odpad nepatrí do zdravej prírody.

Fotografie z výpravy do lesa si môžte prezrieť tu.


Stonožka pod "drobnohľadom".
Preťahovanie lanom - ktoré družstvo je už na zemi?  :)
Niektoré fotografie, ktoré zachytávajú "čistotu" v lese sú tu. (fotografie fotili deti).


Aby naše čistenie lesa, ani takéto fotografie nezostali nepovšimnuté, vytvorili sme výstavu detských prác s informáciami pre rodičov i verejnosť v ekoučebni Zámoček. Srdečne vás všetkých pozývame! 

2 komentáre: