pondelok 13. marca 2017

NOVÝ EKOKÓDEX

Po úspešnom zvládnutí témy "Voda", ktorej sme sa v rámci Zelenej školy  venovali predchádzajúce dva školské roky, vstupujeme do novej témy. Tentokrát sme si zvolili tému 

 "Zelené úradovanie a obstarávanie." 

Budeme sa jej venovať nasledujúce dva školské roky. A čo je jej obsahom?
 Zelené obstarávanie – nakupovanie – znamená výber tovaru, ktorý má čo najmenšie dopady na životné prostredie. Zohľadňuje sa pri tom energetická náročnosť výroby, recyklovateľnosť, dopravná vzdialenosť, obsah toxických látok.
Zelené úradovanie je označenie pre ekologickú prevádzku inštitúcií. Inými slovami...

...V našej škôlke sa snažíme, aby všetko čo robíme malo čo najmenší nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Preto:
  • triedime odpad
  • šetríme vodou
  • šetríme elektrickou energiou
  • šetríme teplom
  • varíme zo zdravých lokálnych surovín
  • čistíme ekologicky.
Každú prioritnú tému vystihuje ekokódex, ktorý zhŕňa to, čomu sa v rámci Zelenej školy budeme nasledujúce dva školské roky venovať. A tu ho máme:
 
 
 
 
 
Tešíme sa na nové poznatky a objavy!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára