pondelok 16. marca 2015

VODU ŠETRÍM RÁD, POĎTE PREČÍTAŤ...

Takéto motto má máš nový ekokódex, ktorý sme si vytvorili na nasledujúce dva roky. Ako z jeho názvu vyplýva, nasledujúce obdobie sa v našej škôlke budeme venovať téme Voda. Vodu budeme poznávať, spoločne sa naučíme, ako s ňou zaobchádzať šetrne, rozumne a ako ju chrániť v prírode vo všetkých jej podobách.
Pri výrobe ekokódexu sme využili  nepotrebné staré materiály, ktoré sme takto zrecyklovali:
...stará hobra, kartón...
... a nefunkčná vodovodná batéria...
...z kartónu vznikol rám...
Keďže na tvorbe ekokódexu by sa mali podieľať nielen dospeláci, ale aj deti, zapojili sme aj predškolákov. Najprv sme sa o vode porozprávali...
 
 
 
...a potom sa deti pustili do práce. Ich úlohou bolo nakresliť, čo si z rozprávania o vode zapamätali.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vznikli takéto dielka:


...nesmieme umývať auto v potoku...

...keď si čistím zuby, vodu zastavím...

...smutná rybka v špinavom rybníku; šťastná rybka v čistej vode...
...kolobeh vody...
...kam a ako putuje špinavá voda z domácnosti...
...plačúca rybka medzi odpadkami; najradšej pijem čistú vodu z vodovodu...
...šťastná žabka v čistej vode...
...úsporné splachovanie u nás doma...
Ekokódex je doplnený tipmi, ako rozumne zaobchádzať s vodou, nielen v škôlke, ale aj doma.
 
Po dokončení nastala hodina pravdy...zavesenie.
 
...a výsledné veľdielo...
 
Na záver, spomienka na predošlý ekokódex a pani učiteľku MAŤKU:-)
 
 
Ďakujeme!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára